Fransförlängning

Fransförlängning gör det möjligt för dig att vara med om något som aldrig varit tillgängligt förrän nu; semi-permanenta och individuella fransförlängningar. Medan det finns andra liknande produkter på marknaden som erbjuder temporära effekter, kan vår ”individuella” ögonfransförlängningsteknik vara upp till två månader när den är korrekt applicerad. Något som vi är stolta över är limmet som är starkt nog och samtidigt är fri från formaldehyd för att garantera dig en säkraste metoden.

Salong QeteshHem.html